5.500.000 

Thiên Sâm Đông trùng hạ thảo Cao Cấp Hoàng Gia đồ bổ dành cho quý tộc (Korean Taekuk Ginseng Extract Royal Gold Capsule) Limited Edition 4
Thiên Sâm Đông trùng hạ thảo Cao Cấp Hoàng Gia đồ bổ dành cho quý tộc (Korean Taekuk Ginseng Extract Royal Gold Capsule) Limited Edition

5.500.000