1.100.000 

Cao Hồng Sâm Hàn Quốc Hộp Gỗ Đen Loại Sâm Núi 6 năm tuổi Hoàng Cung 4 lọ 250 gram
Cao Hồng Sâm Hàn Quốc Hộp Gỗ Đen Loại Sâm Núi 6 năm tuổi Hoàng Cung Thượng Hạng 4 lọ 250 gram

1.100.000