2.800.000 

Nhân sâm tươi Nội Địa Hàn Quốc 6 tuổi 4 củ/ 1Kg

2.800.000