2.300.000 

Nhân sâm tươi Nội Địa Hàn Quốc 6 tuổi 6 củ/ 1Kg

2.300.000