1.800.000 

Cao hồng sâm lên men daedong 3 lọ cao cấp Hàn Quốc Đã Bổ lại còn tốt cho tiêu hóa 11
Cao hồng sâm lên men daedong 3 lọ cao cấp Hàn Quốc Đã Bổ lại còn tốt cho tiêu hóa dễ hấp thụ

1.800.000