6.700.000 

Sâm Cao Ly Hắc Sâm Củ Khô Korean Black Ginseng Chamhansam Siêu Thượng Hạng4
Sâm Cao Ly Hắc Sâm Củ Khô Hoàng Đế Hoàng Hậu Gumsan Korean Black Ginseng Chamhansam Loại 300 gram 13 củ

6.700.000