1.300.000 

Nhân sâm tươi Nội Địa Hàn Quốc (20-30 củ)

1.300.000