7.200.000 

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng MING GUI LI PIN 1
Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng MING GUI LI PIN loại 100 gram cao cấp

7.200.000