3.800.000 

Hắc sâm nguyên củ tẩm mật ong Dongjin Korea 4 hàn quốc 900 gram
Hắc sâm nguyên củ tẩm mật ong Dongjin Hàn Quốc Cao Cấp Thượng Hạng 900 Gram

3.800.000