590.000 

Mặt trước khi mở hộp Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo Pocheon Hàn Quốc Nguyên Chất Cao Cấp 2 Lần Tốt
Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo Pocheon Hàn Quốc Nguyên Chất Cao Cấp 2 Lần Tốt

590.000