3.100.000 

Đông trùng hạ thảo 60 ống- Tinh Chất Đông Trùng Thượng Hạng 11777
Đông trùng 60 ống Hoàng Đế 2 con Rồng Hàn Quốc siêu thượng hạng

3.100.000