1.110.000 

Cao Hồng Sâm Núi Nguyên Chất Thuần Khiết 100% 6 năm tuổi Hàn Quốc Trường Thọ - Korean Red Ginseng Extract Gold
Cao Hồng Sâm Núi Nguyên Chất Thuần Khiết 100% 6 năm tuổi Hàn Quốc Trường Thọ – Korean Red Ginseng Extract Gold

1.110.000