12.500.000 

Vvip Korean Taekuk Honeyed Ginseng Thiên sâm tẩm mật ong cao cấp Hàn Quốc 1200 gram dành cho Vip 16
Vvip Korean Taekuk Honeyed Ginseng Thiên sâm tẩm mật ong cao cấp chính phủ Hàn Quốc 1200 gram dành cho Vip

12.500.000