3.700.000 

Sâm khô sâm cao ly Joongang Ginseng Farming Association Triều Tiên Loại Đặc Biệt 20 củ
Sâm khô sâm cao ly Joongang Ginseng Farming Association Triều Tiên Loại Đặc Biệt 20 củ

3.700.000