1.300.000 

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo khô Daedong chính phủ cao cấp thần dược cho sức khỏe 23
Nấm Đông Trùng Hạ Thảo khô Daedong chính phủ cao cấp thần dược cho sức khỏe

1.300.000