1.850.000 

Nước Hắc Sâm Korea Black Ginseng Daedong Hàn Quốc 90 gói 9
Nước Hắc Sâm Korea Black Ginseng Daedong Hàn Quốc Loại Đặc Biệt Hảo Hạng Lâu Đời

1.850.000