2.800.000 

Hắc sâm nguyên củ tẩm mật ong Dongjin Korea thượng hạng hoàng cung dành cho giới thượng lưu
Hắc sâm nguyên củ tẩm mật ong Dongjin Korea thượng hạng hoàng cung dành cho giới thượng lưu

2.800.000