2.700.000 

Hắc sâm củ khô Bio đạt tiêu chuẩn châu Âu Korea Insam loại 300 gram 11 đến 20 củ
Hắc sâm củ khô Bio đạt tiêu chuẩn châu Âu Korea Insam loại 300 gram 11 đến 20 củ

2.700.000