790.000 

Cao Sâm Núi Hũ Xứ Màu Xanh- MOUNTAIN GINSENG CULTERED ROOT ROYAL GOLD
CAO SÂM NÚI 6 NĂM TUỔI THƯỢNG HẠNG HÀN QUỐC – MOUNTAIN GINSENG CULTERED ROOT ROYAL GOLD DÀNH CHO TUỔI GIÀ

790.000