1.350.000 

Cao hồng sâm Thượng Hạng Hàn Quốc Bio Science 240g x 3

1.350.000