6.500.000 

Cao hồng sâm chính phủ Hàn Quốc thượng đẳng KGC korean red ginseng extract limited ( Phiên bản giới hạn)

6.500.000