2.900.000 

Cao hắc sâm Ginssen Black Ginseng Essence daedong 120 gram Thượng hạng 1
Cao hắc sâm Ginssen Black Ginseng Essence daedong 120 gram Thượng hạng

2.900.000