2.550.000 

Bột thiên sâm 6 năm tuổi Korean Taekuk Ginseng Powder chính phủ Hàn Quốc cao cấp nguyên chất 100% 2
Bột thiên sâm 6 năm tuổi Korean Taekuk Ginseng Powder chính phủ Hàn Quốc cao cấp nguyên chất 100%

2.550.000