2.200.000 

Cho phép đặt hàng trước

Sâm cao ly - Hồng Sâm Khô Hàn Quốc 6 năm Pocheon Korean Red Ginseng Hộp thiếc 300gr Sản Phẩm Cao Cấp (18 Củ) Hàng Nội Địa 25
Sâm cao ly – Hồng Sâm Khô Hàn Quốc 6 năm Pocheon Korean Red Ginseng Hộp thiếc 300gr Sản Phẩm Cao Cấp VIP (10 Củ) Hàng Nội Địa

2.200.000