2.500.000 

Nội tiết tố LG HANAMI BCOM GUNG hàng nội địa hàn quốc
Nội tiết tố LG HANAMI BCOM GUNG chuyên dành cho Hoàng Hậu( Nội địa Hàn)

2.500.000