1.550.000 

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Korea Woohwang Cheongsimwon – Hỗ trợ dự phòng, điều trị hiệu quả cao cho người đã bị đột quỵ tai biến

1.550.000