690.000 

Cao Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo 365 Gold Samsung
Cao Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo 365 Gold Samsung Hàn Quốc 2 lọ 2 lần tốt

690.000