1.390.000 

Bộ 2 nấm Linh Chi Hàn Quốc 1kg Đỏ ( Nấm sạch ) + Tặng 1 Gói Nấm Linh Chi Thái Lát Hàn Quốc 500 g

1.390.000