Cao hồng sâm Núi Hàn Quốc Thượng hạng loại giàu saponin 250 g x 2 (Hộp gỗ)

1.200.000  715.000