490.000 

Trên tay 1 vỉ Mở hộp viên đạm tổng hợp bên trên có label của hãng Viên Đạm Tổng Hợp Sâm Nhung Hưu Linh Chi 6 Năm Tuổi 120 Viên Hàn Quốc
Viên Đạm Tổng Hợp Hồng Sâm Nhung Hưu Linh Chi Hàn Quốc Cao Cấp

490.000