6.500.000 

An cung ngưu Hoàng hoàn tổng thống nhà xanh chính phủ Hàn Quốc 1
An cung ngưu Hoàng hoàn tổng thống nhà xanh chính phủ Hàn Quốc

6.500.000