950.000 

Mặt trước của bổ khớp joint king gold 3080
Bổ xương khớp Samsung Joint King Gold 3080

950.000